134
NEWSNEWS
TRADE NEWS
Your present location:HOME>>TRADE NEWS

2016全年中国原 木进口统计数据

月份

数量(万立 方米)

金额(千美 元)

1月

366

623654

2月

292

486744

3月

444

738958

4月

444

721332

5月

424

437179

6月

422

720289

7月

418

688788

8月

424

646965

9月

426

674443

10月

355

606032

11月

448

533855

友情链接:    金星棋牌官网   全民彩票网站   优峰棋牌   全民彩票网站   优峰棋牌